Piszemy Wspomnienia

wtorek, 20 października 2020

wiadomości opinie prezentacje konkursy historia mówiona pamiętnik 2.0 w księgarni

Opinie

Statut Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa z 1969 r. (fragmenty)

[...] § 9. Celem Towarzystwa jest:

1) rozwijanie społecznego ruchu pamiętnikarskiego w Polsce, które ma długie tradycje

dokumentowania warunków życia, świadomości społecznej, dążeń i walki podstawowych klas i warstw społecznych narodu oraz włączania ludzi pracy do tworzenia trwałych, unikatowych wartości kultury narodowej;

2) popieranie i inspirowanie badań naukowych, które nawiązują do wartości poznawczych konkursowego i indywidualnego pamiętnikarstwa, oraz zrzeszanie w tym celu przedstawicieli różnych dyscyplin społecznych;

3) zrzeszanie twórców dokumentów pamiętnikarskich i rozwijanie współpracy między nimi oraz przedstawicielami nauki, literatury, sztuki i działalności społecznej;

4) rozwijanie poradnictwa na polu pamiętnikarstwa oraz w dziedzinie związanego z nim ruchu społeczno-kulturalnego i naukowego;

5) inspirowanie działalności wydawniczej w zakresie pamiętnikarstwa i udzielenie pomocy instytucjom wydawniczym przy edycjach pozycji pamiętnikarskich;

6) zabezpieczenie zbiorów pamiętników konkursowych i innych.

§ 10. Cele swe Towarzystwo osiąga przez:

1) inspirowanie i organizowanie konkursów na pamiętniki, rozwijanie działalności dokumentacyjno-bibliograficznej oraz poradnictwa w zakresie gromadzenia i użytkowania pamiętników;

2) organizowanie pracy zespołów i komisji problemowych;

3) inspirowanie odczytów publicznych oraz wystąpień prasowych, radiowych i telewizyjnych na tematy związane z pamiętnikarstwem;

4) współdziałanie z organizacjami politycznymi i społecznymi oraz twórcami w dziedzinie wykorzystywania i popularyzacji pamiętników;

5) rozwijanie współpracy z redakcjami pamiętnikarskimi wydawnictw oraz realizowanie własnych inicjatyw wydawniczych;

6) wydawanie na podstawie uzyskanego zezwolenia czasopisma poświęconego problematyce pamiętnikarskiej oraz związanej z nią działalności naukowej, społecznej i kulturalnej;

7) współdziałanie z Centrum Pamiętnikarstwa Polskiego;

8) organizowanie wspólnych spotkań pamiętnikarzy, pracowników nauki, pisarzy i artystów oraz działaczy społecznych, wydawców i popularyzatorów pamiętnikarstwa;

9) popularyzowanie ruchu pisarstwa pamiętnikarskiego i zbiorów pamiętnikarskich mas pracujących wśród Polonii zagranicznej oraz w innych krajach. [...]
Dodaj swój komentarz więcej opiniiSonda

Czy Twoje wspomnienia są (byłyby) chętnie czytane i troskliwie przechowywane przez najbliższych?

Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
Nie wieme-poczta
w księgarni

Kto ty jesteś

Joanna Szczepkowska z pasją reportera i detektywa odtwarza historię swojej rodziny. czytaj całość >>>

o nas   |   współpraca   |   partnerzy   |   patronaty   |   reklama   |   dla mediów   |   kontakt © 2010-2020 IKE - Usługi Literackie