HISTORIA BLISKA
        Piszemy Wspomnienia

niedziela, 20 czerwca 2021

HISTORIA BLISKA

HISTORIA BLISKA

(2011-01-24)


Do 30 kwietnia można nadsyłać prace na XV edycję konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych "Historia Bliska" organizowanego przez Ośrodek KARTA.

Do 30 kwietnia można nadsyłać prace na XV edycję konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych "Historia Bliska" organizowanego przez Ośrodek KARTA.

Prace konkursowe powinny obejmować jeden z czterech tematów: "Dzieci wojny – żołnierze i ofiary", "Szkolna fotografia – wojenne losy kolegów, przyjaciół, nauczycieli", "Spotkania w XX wieku. Polacy-Rosjanie: przyjaciele, wrogowie, sąsiedzi" oraz "Warszawa zbudowana, zburzona, odbudowywana... Moje miejsca i w tych miejscach ludzie...".

Prace muszą mieć charakter twórczy, bazować na zdobytym i opracowanym samodzielnie materiale źródłowym: fotografiach, dokumentach, listach, zarejestrowanych wspomnieniach itp. Mogą mieć dowolną formę: tekstową, audycji radiowej, filmu, prezentacji multimedialnej.

Prace mogą być przygotowywane przez uczniów indywidualnie lub zespołowo pod kierunkiem nauczyciela. Organizatorzy planują przeznaczyć na nagrody i wyróżnienia 60 tys. złotych. Partnerami Ośrodka KARTA w przeprowadzeniu konkursu są m.in. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Konkurs "Historia bliska" jest organizowany od 1996 r. KARTA podkreśla, że ma on zachęcić młodzież do poznania i lepszego zrozumienia historii poprzez samodzielne pozyskanie, zweryfikowanie i opracowanie materiałów źródłowych, wśród których szczególne miejsce zajmują relacje świadków wydarzeń. (ike)

Zdjęcie udostępnione przez Ośrodek KARTA


szczegóły i regulamin konkursu >>>
Piszemy wspomnienia poradnik - Ewa Pilawska

Sonda

Czy Twoje wspomnienia są (byłyby) chętnie czytane i troskliwie przechowywane przez najbliższych?

Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
Nie wieme-poczta
w księgarni

Kto ty jesteś

Joanna Szczepkowska z pasją reportera i detektywa odtwarza historię swojej rodziny. czytaj całość >>>