Otoczenie fałszuje wspomnienia
        Piszemy Wspomnienia

niedziela, 20 czerwca 2021

Otoczenie fałszuje wspomnienia

Otoczenie fałszuje wspomnienia

(2011-07-01)


Wystarczy nawet niewielka presja otoczenia, by wpłynąć na zapamiętywanie i tworzenie fałszywych wspomnień – pokazały to badania naukowców z Izraela i Wielkiej Brytanii, które przedstawił w piątek magazyn "Science".

Wystarczy nawet niewielka presja otoczenia, by wpłynąć na zapamiętywanie i tworzenie fałszywych wspomnień – pokazały to badania naukowców z Izraela i Wielkiej Brytanii, które przedstawił w piątek magazyn "Science".

Badaniami kierowali prof. Yadin Dudai z izraelskiego Weizmann Institute oraz prof. Raymond Dolan z University College London. Ich główną częścią był eksperyment z udziałem ochotników. Podzielono ich na grupy i pokazano ten sam film dokumentalny. Po trzech dniach ochotników poproszono – każdego indywidualnie – o napisanie testu ze znajomości filmu. Zadawano im pytania dotyczące treści filmu oraz o stopień pewności, że udzielane przez nich odpowiedzi są prawdziwe.

W trzecim etapie uczestnicy eksperymentu zostali podłączeni do funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i poddani kolejnemu testowi ze znajomości filmu. Przy tym - rzekomo dla ułatwienia zadania – podano im celowo przeinaczone odpowiedzi innych członków grupy, z którą oglądali film. Pod wpływem sugestii uczestnicy eksperymentu udzielili do 70 proc. błędnych odpowiedzi – także tych, przy których w czasie pierwszego testu deklarowali najwyższą pewność ich prawdziwości.

Na zakończenie poinformowano ankietowanych, że podawane im podpowiedzi nie były odpowiedziami innych członków grupy. Mimo to przeszło 40 proc. badanych pozostało przy błędnych odpowiedziach, które – jak sądzili – były prawdziwymi wspomnieniami.

Amerykańska prof. Elisabeth Loftus już wiele lat temu dowiodła, że presja otoczenia sprzyja zaszczepianiu fałszywych wspomnień. W jej eksperymencie starsi bracia wmówili mnłodszym, że we wczesnym dzieciństwie zgubili się w hipermarkecie - młodsi bracia uznali ten fałszywy fakt za prawdziwe wspomnienie, uzupełniając je własnymi, rzekomo zapamiętanymi, szczegółami. (ike)

Piszemy wspomnienia poradnik - Ewa Pilawska

Sonda

Czy Twoje wspomnienia są (byłyby) chętnie czytane i troskliwie przechowywane przez najbliższych?

Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
Nie wieme-poczta
w księgarni

Kto ty jesteś

Joanna Szczepkowska z pasją reportera i detektywa odtwarza historię swojej rodziny. czytaj całość >>>