Pamięć Niemców
        Piszemy Wspomnienia

niedziela, 20 czerwca 2021

Pamięć Niemców

Pamięć Niemców

(2011-05-24)


"Narodowy socjalizm stanowił przez dwanaście lat ideowy fundament polityki hitlerowskiej Rzeszy. Zmagania z pamięcią o nim zajmują Niemcom już sześćdziesiąt pięć" – pisze prof. Anna Wolff-Powęska w książce "Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010)", która ukaże się 7 czerwca.

"Narodowy socjalizm stanowił przez dwanaście lat ideowy fundament polityki hitlerowskiej Rzeszy. Zmagania z pamięcią o nim zajmują Niemcom już sześćdziesiąt pięć" – pisze prof.
Anna Wolff-Powęska w książce "Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010)", która ukaże się 7 czerwca.

Autorka bada pamięć zbiorową Niemców w dwóch byłych państwach niemieckich i obecnej RFN. W Niemczech Zachodnich przez wiele lat dominowała zbiorowa niepamięć, wyparcie wspomnień o zbrodniach hitlerowskich. Koncentrowano się nie na przeszłości, lecz teraźniejszości, czemu sprzyjały zarówno sukcesy w obudowie kraju, jak i polityka władz.

Z kolei w Niemczech Wschodnich, jak podkreśla Anna Wolff-Powęska, "pamięć została upaństwowiona i zmonopolizowana". Odpowiedzialnością za zbrodnie hitlerowskie obciążono RFN, mitologizowano rolę komunistów w antynazistowskim ruchu oporu, pomijano holocaust.

"Dialog z przeszłością, nie tylko Niemców, pozostaje kwestią otwartą. Każda generacja wnosi doń swoje problemy i wątpliwości, szuka własnych dróg godzenia się z historią. Od przyszłych pokoleń, ich dojrzałości i odwagi zależeć będzie, czy pamięć narodowego socjalizmu pozostanie brzemieniem, czy stanie się wyzwoleniem" – pisze Anna Wolff-Powęska w książce, którą wydaje Zysk i S-ka. (ike)

Piszemy wspomnienia poradnik - Ewa Pilawska

Sonda

Czy Twoje wspomnienia są (byłyby) chętnie czytane i troskliwie przechowywane przez najbliższych?

Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
Nie wieme-poczta
w księgarni

Kto ty jesteś

Joanna Szczepkowska z pasją reportera i detektywa odtwarza historię swojej rodziny. czytaj całość >>>