Pamiętnik biedy i wykluczenia
        Piszemy Wspomnienia

czwartek, 17 czerwca 2021

Pamiętnik biedy i wykluczenia

Pamiętnik biedy i wykluczenia

(2010-09-02)


Co najmniej co szósty Polak żyje w ubóstwie. Jednak ponura statystyka nie trafia do wyobraźni prawodawców i żyjących w dostatku obywateli. Przemówić do nich mają pamiętniki osób dotkniętych biedą.

„Stwórzmy księgę świadectw o ubóstwie i wykluczeniu społecznym” – apeluje Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) organizujący wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej Konkurs na Pamiętniki Osób Doświadczających Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego.

- Od dwóch lat myśleliśmy o umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się osobom dotkniętym biedą. Pomysł konkursu wzorowanego na przedwojennym konkursie pamiętników dla bezrobotnych podrzuciła dr Joanna Staręga-Piasek – powiedziała portalowi PiszemyWspomnienia.pl Kamila Płowiec, koordynatorka konkursu. – Ogłoszenie przez Unię Europejską 2010 roku Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym pozwoliło nam na realizację tego przedsięwzięcia.

Pamiętniki mają złożyć się na księgę świadectw życia w ubóstwie, która – według organizatorów - „może otworzyć oczy wielu ludziom, dziennikarzom i politykom na realia życia tych, którzy są ich współobywatelami".

Tematem pamiętników powinny być osobiste doświadczenia i towarzyszące im refleksje związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Organizatorzy czekają na prace do 30 września. Pamiętniki mogą mieć formę tekstu o objętości do 15 stron lub nagranej wypowiedzi. EAPN apeluje do wolontariuszy i streetworkerów o udział w projekcie poprzez zapewnianie zainteresowanym dostępu do komputerów i dyktafonów, a także nagranie i spisanie pamiętników osobom, które mają z tym trudności. Popularyzacją konkursu zajmują się pracownicy socjalni.

Wszystkie pamiętniki, które spełnią „minimalne kryteria etyczne i formalne” zostaną ogłoszone na stronach MPiPS, EAPN Polska oraz organizacji członkowskich tej sieci. W końcu listopada 2010 r. na konferencji podsumowującej wydarzenia z okazji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym zostanie zaprezentowana książka zawierająca wybrane prace konkursowe. (ike)


NAJSŁABSZE OGNIWO
dr JOANNA STARĘGA-PIASEK, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

Organizujemy konkurs, by pokazać problem biedy i wykluczenia społecznego nie od strony słupków statystycznych, wskaźników ekonomicznych, kategorii naukowych i haseł politycznych, lecz od strony konkretnych ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Chcemy sięgnąć do osobistych doświadczeń. Zależy nam, by autorzy pamiętników pokazali drogę, która przywiodła ich do biedy i wykluczenia albo działania, który umożliwiły im wyjście z ubóstwa.

Nasz projekt nawiązuje do tradycji pamiętnikarstwa polskiego. Na początku zawodowej kariery pracowałam w założonym jeszcze przez prof. Ludwika Krzywickiego Instytucie Gospodarstwa Społecznego. Dowiedziałam się bardzo wiele z tekstów emigrantów, chłopów, bezrobotnych nadsyłanych na organizowane przed wojną przez IGS konkursy pamiętnikarskie. W końcu lat 60. zrobiłam wywiady z kilkoma autorami przedwojennych pamiętników bezrobotnych, by poznać, czy fakt autorefleksji – opisania własnej sytuacji – wpłynął na ich życie.

Jesteśmy bardzo ciekawi, jaki będzie odzew na obecny konkurs, bo w potocznej świadomości biedny to półanalfabeta, który niczego nie rozumie i niczego nie wie, albo nierób i pijak, który zasłużył sobie na swój los. Konkurs może sprzyjać przełamaniu tego stereotypu poprzez ukazanie, jak bardzo zróżnicowane jest środowisko biednych i jak wiele czynników wpływa na to, że człowiek staje się biedny. Będziemy analizować pamiętniki, by zobaczyć, gdzie było to najsłabsze ogniwo, które doprowadziło do osobistych dramatów. Może znajdziemy sposoby na skuteczną pomoc – nie tylko poprzez system zasiłków.
(not. ike)


szczegóły i regulamin konkursu >>>


Piszemy wspomnienia poradnik - Ewa Pilawska

Sonda

Czy Twoje wspomnienia są (byłyby) chętnie czytane i troskliwie przechowywane przez najbliższych?

Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
Nie wiem



e-poczta




w księgarni

Kto ty jesteś

Joanna Szczepkowska z pasją reportera i detektywa odtwarza historię swojej rodziny. czytaj całość >>>