Punkt widzenia mniejszości
        Piszemy Wspomnienia

wtorek, 03 października 2023

Punkt widzenia mniejszości

Punkt widzenia mniejszości

(2010-09-15)


Chcę pokazać punkt widzenia mniejszości ukraińskiej na jej sytuację w Polsce – wyjaśnia portalowi PiszemyWspomnienia.pl dr Monika Ślęzak, pomysłodawczyni i organizatorka konkursu pamiętnikarskiego „Życie Ukraińców w Polsce w perspektywie pokoleń” .

- Chcę pokazać punkt widzenia mniejszości ukraińskiej na jej sytuację w Polsce –
wyjaśnia portalowi PiszemyWspomnienia.pl dr Monika Ślęzak, pomysłodawczyni i organizatorka konkursu pamiętnikarskiego „Życie Ukraińców w Polsce w perspektywie pokoleń” .

Głównym partnerem dr Moniki Ślęzak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w organizacji projektu jest redakcja „Naszego Słowa” – tygodnika ukazującego się w języku ukraińskim. Jego wydawcą jest Związek Ukraińców w Polsce. Patronat nad konkursem objęła sejmowa Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

- Kierujemy konkurs do wszystkich Ukraińców posiadających obywatelstwo polskie bez względu na wiek – mówi dr Monika Ślęzak. – Głównym kryterium jest przekonanie o własnej ukraińskości. Zależy mi na jak największej liczbie prac. Poinformowałam o projekcie Związek Ukraińców w Polsce, skierowałam listy do parafii grekokatolickich i niektórych parafii prawosławnych, a także do wybranych szkół z ukraińskim językiem wykładowym.

W latach 90. zorganizowano konkurs na pamiętniki Łemków, których głównym celem było zebranie wspomnień dotyczących akcji „Wisła” (w 1996 r. ich wspomnienia opublikowano w zbiorze „Mniejszość w warunkach zagrożenia”). Dr Monika Ślęzak podkreśla, że wyznaczyła sobie inny cel:

- Chcę uzyskać odpowiedź na pytanie, jak mniejszość ukraińska odbiera swoją sytuację w Polsce. Pamiętnik powinien obejmować całe dotychczasowe życie autora z uwzględnieniem różnych jego sfer . Interesuje mnie postrzeganie przez autorów państwa polskiego i jego instytucji, ich relacje z Polakami w miejscu zamieszkania, środowisku szkolnym, uczelnianym, zawodowym, a także to, jak owe czynniki wpływały i wpływają na losy autora.

Organizatorka wykorzysta konkurs w badaniach naukowych. Chce porównać stan tożsamości różnych pokoleń Ukraińców i ewentualny stopień asymilacji, a także uchwycić różnice międzypokoleniowe. Poza analizą socjologiczną dr Monika Ślęzak myśli o wydaniu pamiętników konkursowych w formie książkowej – będzie to jednak zależało od uzyskanych środków finansowych.

- Ten konkurs potrzebny jest nie tylko naukowcom – podkreśla dr Ślęzak. – Powinien on dostarczyć wiedzy przydatnej instytucjom rządowym i samorządowym zajmującym się rozwiązywaniem problemów mniejszości, a także społeczeństwu polskiemu: warto, by poznało ono lepiej mieszkających w Polsce Ukraińców.

Prace konkursowe należy przesłać na adres redakcji „Naszego Słowa” (ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa) do końca lutego 2011 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca maja 2011 r. Poza imieniem i nazwiskiem trzeba podać wiek, miejscowość zamieszkania oraz zawód. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla autorów trzech najlepszych pamiętników, odpowiednio: 2500, 1500 i 1000 zł. (ike)

Piszemy wspomnienia poradnik - Ewa Pilawska

Sonda

Czy Twoje wspomnienia są (byłyby) chętnie czytane i troskliwie przechowywane przez najbliższych?

Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
Nie wieme-poczta
w księgarni

Kto ty jesteś

Joanna Szczepkowska z pasją reportera i detektywa odtwarza historię swojej rodziny. czytaj całość >>>