Setka wspomnień
        Piszemy Wspomnienia

czwartek, 17 czerwca 2021

Setka wspomnień

Setka wspomnień

(2010-09-29)


3 września 1911 r. rozpoczęła się nauka w gimnazjum w Brzesku. W związku ze zbliżającą się setną rocznicą szkoły – najlepiej znanej pod nazwą Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika – jej absolwenci mogą przysłać wspomnienia na konkurs „Wspominam, pamiętam...”.

3 września 1911 r. rozpoczęła się nauka w gimnazjum w znajdującym się w zaborze austriackim Brzesku. W związku ze zbliżającą się setną rocznicą szkoły – najlepiej znanej pod nazwą Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika – jej absolwenci mogą do 15 stycznia 2011 r. przysłać wspomnienia na konkurs „Wspominam, pamiętam...”.

- Chcemy, by wspomnienia ukazały historię szkoły widzianą nie oczami dyrekcji lub grona pedagogicznego, lecz uczniów – powiedziała PiszemyWspomnienia.pl Maria Góra, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, kontynuatora „Kopernika”. – Liczymy na prace pisane samodzielnie, szczerze i od serca. Mam nadzieję, że wśród naszych absolwentów znajdzie się wielu autorów z zacięciem literackim.

Jury przy ocenie prac będzie oceniać oryginalność ujęcia tematu, barwność języka, styl i kompozycję wspomnień. Jeśli poziom prac spełni wymagania jurorów, zostaną one wydane w formie książkowej. Nastąpiłoby to przed 8 października 2011 r. – tego dnia odbędzie się jubileuszowe spotkanie absolwentów.

Na liście absolwentów „Kopernika”, sporządzonej na stronie internetowej działającego od 2002 r. Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Brzesku, widnieje wiele identycznych nazwisk byłych uczniów. Są wśród nich dziadkowie, rodzice, dzieci, bracia, siostry... Historia szkoły to zarazem historia Brzeska i jego mieszkańców.

Jak podkreśla Maria Góra, organizatorzy konkursu nie narzucili uczestnikom dokładnego tematu. Ważne, żeby ich wspomnienia koncentrowały się wokół szkoły i zmieściły się na czterech stronach wydruku komputerowego lub maszynopisu. Autorzy najlepszych prac mogą liczyć na nagrody, choć na razie nie wiadomo, jakie one będą. Wiadomo natomiast, że zostaną wręczone w lutym 2011 r. w czasie Święta Liceum Ogólnokształcącego.(ike)


regulamin konkursu >>>
Piszemy wspomnienia poradnik - Ewa Pilawska

Sonda

Czy Twoje wspomnienia są (byłyby) chętnie czytane i troskliwie przechowywane przez najbliższych?

Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
Nie wieme-poczta
w księgarni

Kto ty jesteś

Joanna Szczepkowska z pasją reportera i detektywa odtwarza historię swojej rodziny. czytaj całość >>>