To były festiwale!
        Piszemy Wspomnienia

sobota, 15 czerwca 2024

To były festiwale!

To były festiwale!

(2010-10-04)


W Opolu, nazywanym przez lata stolicą polskiej piosenki, powstaje Muzeum Polskiej Piosenki. Do 30 listopada br. można nadsyłać wspomnienia na zorganizowany przez tę placówkę konkurs "To były festiwale!". – Najciekawsze prace konkursowe będą eksponowane w muzeum – poinformowała nasz portal BEATA MARCINOWICZ z Muzeum Polskiej Piosenki.

W Opolu, nazywanym przez lata stolicą polskiej piosenki, powstaje Muzeum Polskiej Piosenki. Do 30 listopada br. można nadsyłać wspomnienia na zorganizowany przez tę placówkę konkurs „To były festiwale!”. – Najciekawsze prace konkursowe będą eksponowane w naszym muzeum – poinformowała PiszemyWspomnienia.pl BEATA MARCINOWICZ z Muzeum Polskiej Piosenki.

Mam przed sobą regulamin Wojewódzkiego Konkursu „To były festiwale!”. Dlaczego wojewódzkiego, a nie - jak opolski festiwal - ogólnopolskiego?

Przez lata Opole w szczególny sposób żyło festiwalem. Chcemy poznać relacje o festiwalu zwykłych mieszkańców, ich przeżycia i emocje, wpływ imprezy na rozwój naszego regionu.
Poza tym starczyło nam pieniędzy tylko na akcję promocyjną w skali województwa.

Prace z Rzeszowa, Gdańska lub Warszawy nie będą rozpatrywane?

Będą, bo w regulaminie wyraźnie napisaliśmy, że uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która posiada obywatelstwo polskie. Wspomnienia mogą obejmować okres od pierwszego festiwalu w 1963 r. aż po tegoroczny. Mogą być spisane lub – jeśli ktoś gorzej trzyma pióro, za to jest dobrym gawędziarzem – nagrane na dyktafon. Czekamy także na fotografie i nagrania filmowe.

Zwycięzcy otrzymają bilety na przyszłoroczny festiwal?

Akurat na taką nagrodę nie mogą liczyć, bo muzeum nie jest organizatorem festiwalu. Tym niemniej nagrody są atrakcyjne: kamera, aparat, netbook, boombox, a także oczywiście książki o polskiej muzyce i płyty z polską muzyką. Zostaną wręczone w styczniu przyszłego roku. W tej uroczystości, mamy nadzieję, weźmie udział Magda Umer.

Jaki będzie los nadesłanych prac?

Włączymy je do archiwum, staną się elementem zbiorów muzeum. Najciekawsze pokażemy na wystawie stałej w budowanej siedzibie muzeum.

Zatem w zbiorach będzie miejsce na wspomnienia.

Nasze muzeum będzie miało charakter multimedialny. Poza tym w dziale, jak go nazwaliśmy roboczo, informacji naukowej każdy będzie mógł przeczytać, wysłuchać, obejrzeć materiały na interesujący temat. Cały czas zbieramy w formie wideo i audio wspomnienia artystów i osób zaangażowanych w organizację festiwalu. Mamy m.in. wspomnienia Alibabek oraz Danuty Grechuty, wdowy po Marku Grechucie.

A co z Ireną Santor, Jerzym Połomskim, Ewą Demarczyk i innymi gwiazdami kojarzonymi z opolskim amfiteatrem?

Postaramy się dotrzeć do wszystkich. Dotąd koncentrowaliśmy się na osobach, do których jest nam najbliżej, bo mieszkają w Opolu lub okolicach. Chcę podkreślić, że każde zdjęcie,
anegdota, stara plotka, pamiątka, wspomnienie związane z festiwalem jest dla nas cenne – dlatego zorganizowaliśmy konkurs. (ike)
Zdjęcia z archiwum Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu


szczegy i regulamin konkursu >>>


Piszemy wspomnienia poradnik - Ewa Pilawska

Sonda

Czy Twoje wspomnienia są (byłyby) chętnie czytane i troskliwie przechowywane przez najbliższych?

Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
Nie wieme-poczta
w księgarni

Kto ty jesteś

Joanna Szczepkowska z pasją reportera i detektywa odtwarza historię swojej rodziny. czytaj całość >>>