Zabużańskie metryki
        Piszemy Wspomnienia

wtorek, 03 października 2023

Zabużańskie metryki

Zabużańskie metryki

(2013-04-17)


Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie udostępniło w środę na swej stronie internetowej ponad 5800 ksiąg metrykalnych zawierających 850 tys. akt z tzw. terenów zabużańskich. To skarb dla osób badających dzieje swojej rodziny.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie udostępniło w środę na swej stronie internetowej ponad 5800 ksiąg metrykalnych zawierających 850 tys. akt z tzw. terenów zabużańskich. To skarb dla osób badających dzieje swojej rodziny.

Umieszczony w sieci zasób archiwalny zaprezentowano na uroczystości zorganizowanej w Sali Balowej Archiwum Głównego Akt Dawnych. Najstarszy dokument - z 1590 r. - powstał w rzymskokatolickiej parafii Rumno w diecezji przemyskiej. Najmłodsze archiwalia pochodzą z 1911 r. Większość ksiąg ma rodowód XIX-wieczny.

Księgi metrykalne zostały wytworzone w parafiach rzymskokatolickich, prawosławnych, greckokatolickich i ewangelickich oraz gmin wyznania mojżeszowego z terenu dawnych województw: lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, wołyńskiego i poleskiego. Ich oryginały znajdują się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

Dokumenty zawierają informacje o urodzeniach, chrztach, ślubach, zgonach i pogrzebach. W księgach znajdują się nie tylko imiona i nazwiska, ale także stan, zajmowane urzędy i sprawowane godności (w przypadku szlachty), rodzaj wykonywanej pracy. W udostępnionych księgach znajdują się dokumenty dotyczące zarówno osób znanych (m. in. Aleksandra Fredry, Leopolda Staffa, Gabrieli Zapolskiej, Brunona Schulza, Mariana Hemara), jak i dawno zapomnianych.

Uczestnicząca w środowej prezentacji przewodnicząca Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy dr Olga Ginzburg zapewniła, że ukraińscy archiwiści będą nadal poszukiwali dokumentów dotyczących Polaków. Odnalezione archiwalia zostaną przekazane Polsce i uzupełnią zbiory Archiwum Głównego Akt Dawnych. (ike)

Piszemy wspomnienia poradnik - Ewa Pilawska

Sonda

Czy Twoje wspomnienia są (byłyby) chętnie czytane i troskliwie przechowywane przez najbliższych?

Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
Nie wieme-poczta
w księgarni

Kto ty jesteś

Joanna Szczepkowska z pasją reportera i detektywa odtwarza historię swojej rodziny. czytaj całość >>>