Piszemy wspomnienia poradnik - Ewa Pilawska

Poradnik "Piszemy wspomnienia"

Firma IKE – Usługi Literackie powstała 1 sierpnia 2006 roku. W pierwszym okresie działalności koncentrowała się na spisywaniu, opracowywaniu i wydawaniu wspomnień na zlecenie. Od momentu wydania w listopadzie 2008 r. poradnika „Piszemy wspomnienia” IKE zajmuje się także popularyzacją pamiętnikarstwa, pomaga w organizowaniu konkursów i warsztatów pamiętnikarskich.


Więcej informacji na naszej stronie internetowej Uslugiliterackie.pl