Obóz londyński
        Piszemy Wspomnienia

niedziela, 25 lutego 2024

Obóz londyński

Obóz londyński

(2012-11-07)


Krakowscy naukowcy i studenci utrwalają wspomnienia emigrantów, którzy w czasie wojny lub tuż po jej zakończeniu znaleźli się na terenie Wielkiej Brytanii i nie wrócili do kraju z przyczyn politycznych.

Krakowscy naukowcy i studenci utrwalają wspomnienia emigrantów, którzy w czasie wojny lub tuż po jej zakończeniu znaleźli się na terenie Wielkiej Brytanii i nie wrócili do kraju z przyczyn politycznych.

Przygotowany przez Muzeum PRL, krakowski oddział Muzeum Historii Polski, projekt "Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy polskiej emigracji w Londynie w latach 1945 – 1989" otrzymał dofinansowanie w wysokości 92 tys. złotych od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Umożliwiło to przygotowanie wyjazdu do Anglii oraz zorganizowanie warsztatów z historii mówionej dla grupy naukowców i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, w czasie których omówiono metodologię przeprowadzania wywiadów, ich tematy, a także konkretne pytania.

We wrześniu przeszkoleni członkowie grupy zarejestrowali w Londynie i Oksfordzie wspomnienia dziewiętnastu osób: powstańców warszawskich, którzy po upadku stolicy trafili do niemieckich obozów jenieckich, a następnie do Anglii, oraz dawnych mieszkańców Kresów Wschodnich, którzy po 17 września 1939 r. byli represjonowani przez władze ZSRR, a po podpisaniu układu Sikorski-Majski znaleźli się w Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Władysława Andersa i wraz z nią opuścili ZSRR.

Jednym z głównych tematów wspomnień był stosunek emigrantów do powojennej Polski, wydarzeń w kraju (odwilży Października 1956 r., antysemickiej nagonki Marca 1968, powstania „Solidarności” w 1980 r., itp.) Efekty prac grupy naukowców i studentów poznamy na początku grudnia w czasie debaty w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wspomnienia zostaną umieszczone na stronie internetowej swiadkowieprl.pl. (ike)

Piszemy wspomnienia poradnik - Ewa Pilawska

Sonda

Czy Twoje wspomnienia są (byłyby) chętnie czytane i troskliwie przechowywane przez najbliższych?

Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
Nie wieme-poczta
w księgarni

Kto ty jesteś

Joanna Szczepkowska z pasją reportera i detektywa odtwarza historię swojej rodziny. czytaj całość >>>