TWÓRCZY WIEK
        Piszemy Wspomnienia

czwartek, 23 maja 2024

TWÓRCZY WIEK

Organizujemy zajęcia seminaryjne i warsztatowe, które zadają kłam stereotypom o starości. Nasi seniorzy są twórcami – podkreśla w wywiadzie dla PiszemyWspomnienia.pl WIESŁAWA BORCZYK, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, prezes Sądeckiego UTW.Prof. Piotr Błędowski w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” stwierdził: „Starsi wyglądają coraz młodziej, są zdrowi, sprawni, ciekawi świata – a młodzi dalej żywią się stereotypami, że starszy człowiek (....) jest schorowany, oderwany od rzeczywistości”. Zgadza się Pani?To kwestia pewnej tradycji. Osoby starsze traktowane są nadal często jako te, które stanowią ciężar, balast. Szczególnie, gdy są chore i niesamodzielne. Jednak zamiast narzekać na stereotypy w postrzeganiu ludzi starszych, wolę mówić o tworzeniu się nowego wizerunku seniorów. W Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku od pięciu lat wykładowcami na kursach komputerowych są studenci informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Ich relacje z kilkakrotnie starszymi słuchaczami układają się dobrze - wychodzą poza zajęcia. SUTW organizował niedawno dla słuchaczy imprezę turystyczną nordic walking. Na tej imprezie pojawili się studenci PWSZ i razem chodziliśmy z kijkami po górach, a potem wspólnie się bawiliśmy. Jeśli młodzi dostrzegą walory osób starszych, to zmiana wizerunku zostanie dokonana. Wiek przestanie być stygmatem. - Piszemy Wspomnienia

br>
Warsztaty pamiętnikarskie w Sądeckim UTWByłoby dobrze, gdyby nie było tak źle. Dawne osiedla młodych stały się osiedlami starych. Wiele osób żyje w samotności, izolacji – problem wykluczenia ze względu na wiek narasta.Osoba przechodząca na emeryturę bardzo często jest pozostawiona sama sobie. Wciąż pokutuje przeświadczenie, że skoro ma gdzie mieszkać, otrzymuje emeryturę i może korzystać z publicznej opieki medycznej, to jej potrzeby można uznać za zaspokojone. Takie podejście sprawia, że troska o ludzi starszych – zarówno na poziomie państwowym, jak i samorządowym – jest wciąż niewystarczająca. Owszem, podejmuje się szereg działań, lecz są one rozproszone i przez to mało skuteczne. Brakuje koordynacji wysiłków. Powołany w 2008 r. Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych ma niewystarczającą siłę przebicia, jego projekty nie uzyskują akceptacji w Sejmie. Upadła np. propozycja nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą samorządy powoływałyby rady seniorów jako ciała konsultacyjne. Szkoda, bo na razie samorządy nie kwapią się do podobnych działań – przykład Gdańska, w którym samorząd współpracuje i konsultuje się z radą seniorów, jest odosobniony.Jak to zmienić?Sądzę, że należałoby się zastanowić nad powołaniem pełnomocnika rządu do spraw osób starszych, który koordynowałby działania podejmowane przez władze państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, zwracałby nieustannie uwagę na znaczenie problemu osób starszych. Prognozy demografów są zastraszające. Dziś na stu pracujących przypada 25 osób uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych, w 2030 będzie ich 46, zaś w 2050 – 75. Te wskaźniki powinny nas zmuszać do przedłużenia okresu aktywności osób starszych po nabyciu uprawnień emerytalnych. Za granicą sześćdziesięciolatkowie zakładają własne firmy, pracują w niepełnym wymiarze godzin lub podejmują pracę tymczasową. Tak powinno być w Polsce – potrzebne są regulacje prawne ze strony państwa.
1234następna »


Piszemy wspomnienia poradnik - Ewa Pilawska

Sonda

Czy Twoje wspomnienia są (byłyby) chętnie czytane i troskliwie przechowywane przez najbliższych?

Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
Nie wieme-poczta
w księgarni

Kto ty jesteś

Joanna Szczepkowska z pasją reportera i detektywa odtwarza historię swojej rodziny. czytaj całość >>>