JAK ŻYJESZ, POLAKU
        Piszemy Wspomnienia

czwartek, 23 maja 2024

JAK ŻYJESZ, POLAKU

Nawet mając 20 lat, można i warto tworzyć pamiętnik, w którym odpowiadamy na pytania: jak żyję, co dotąd zrobiłem, czy żyję zgodnie ze swymi ideałami, do czego doszedłem, co dalej mam zrobić ze swoim życiem - przekonuje prof. Bronisław Gołębiowski, jeden z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa.

Panie Profesorze, półki księgarń uginają się pod ciężarem pamiętników wybitnych twórców, znanych postaci życia publicznego, potomków wielkich rodów arystokratycznych, celebrytów. A przecież Polska przez dziesięciolecia słynęła z pamiętnikarstwa zwykłych ludzi.Rzeczywiście. Mamy w tej dziedzinie bogate tradycje. Wkrótce po odzyskaniu niepodległości profesor Florian Znaniecki założył Instytut Socjologiczny w Poznaniu, który ogłosił konkurs na życiorys pracownika fizycznego. Wygrał go Jakub Wojciechowski. Ten piszący robotnik stał się ulubieńcem Tadeusza Boya-Żeleńskiego, otrzymał Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury. W 1931 r. kierowany przez prof. Ludwika Krzywickiego Instytut Gospodarstwa Społecznego ogłosił konkurs na pamiętniki bezrobotnych. Zwrócił się do nich, by „piórem zechcieli odmalować zabiegi swoje obecne o kawałek chleba i opisać swoje położenie”. IGS zorganizował potem jeszcze dwa inne konkursy: na pamiętniki chłopów i pamiętniki emigrantów. Wielkim wydarzeniem było wydanie w 1938 r. opartej o pamiętniki czterotomowej pracy Józefa Chałasińskiego „Młode pokolenie chłopów”. Prof. Znaniecki powiedział, że to dzieło nie tylko wybitne, lecz także świadczące o tym, iż pamiętniki są najlepszym materiałem badawczym dla socjologa, który interesuje się ludzkimi postawami, dążeniami, relacjami między jednostką a społeczeństwem. „Młode pokolenie chłopów” przeczytałem w liceum w Kolbuszowej. Pod wpływem tej lektury zafascynowałem się pamiętnikarstwem. Moja praca magisterska, którą pisałem na Uniwersytecie Warszawskim, dotyczyła dzienników Stefana Żeromskiego. W 1957 r. w redakcji miesięcznika „Wieś Współczesna” poznałem prof. Chałasińskiego. Prowadził seminarium doktoranckie, w którym uczestniczyłem. Pisałem doktorat oparty na pamiętnikach pochodzących z wielkiego konkursu „Młode pokolenie wsi Polski Ludowej”. Przez wiele lat brałem udział w przygotowywaniu do druku kolejnych tomów – było ich w sumie dziewięć - „Młodego pokolenia...”.Jak to się stało, że w Polsce - kraju zacofanym, w którym analfabetyzm zlikwidowano dopiero po wojnie - pamiętnikarstwo stało się tak popularne?Pamiętnikarstwo zwykłych ludzi zawdzięczamy socjologom, którzy traktowali pamiętniki jako ważne narzędzie badania rzeczywistości. Wymienieni przeze mnie wybitni naukowcy nie chcieli ograniczać się jedynie do opisywania świata – chcieli go także zmieniać. Bliska im była wizja przebudowy świata w duchu sprawiedliwości. Rewolucja kulturalna dokonana w pierwszych latach powojennych – likwidacja analfabetyzmu, powszechna bezpłatna edukacja, dostęp do taniej prasy, książek – tworzyła dobrą glebę dla pamiętnikarstwa, jednak równocześnie stalinizm kneblował usta. Dobry czas dla pamiętnikarstwa nastał dopiero po przełomie październikowym, który dał ludziom nadzieję i wiarę, że dokonają się zmiany o zasadniczym charakterze: zwiększy się zakres wolności, demokracji, swobody wypowiedzi. Na fali Października zrehabilitowano wyklętą w okresie stalinowskim socjologię. W tych warunkach rozkwitło pamiętnikarstwo konkursowe, które przybrało rozmiary wielokrotnie większe niż przed wojną. Konkursy były nagłaśniane przez prasę, radio i telewizję. Sprzyjały im związki zawodowe, organizacje społeczne, towarzystwa lokalne, organizacje młodzieżowe, w tym szczególnie Związek Młodzieży Wiejskiej. ZMW był mocnym oparciem dla społecznego ruchu pamiętnikarskiego.
123456następna »


Piszemy wspomnienia poradnik - Ewa Pilawska

Sonda

Czy Twoje wspomnienia są (byłyby) chętnie czytane i troskliwie przechowywane przez najbliższych?

Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
Nie wieme-poczta
w księgarni

Kto ty jesteś

Joanna Szczepkowska z pasją reportera i detektywa odtwarza historię swojej rodziny. czytaj całość >>>