Czy wróciłbyś do PRL?
        Piszemy Wspomnienia

wtorek, 28 września 2021

Czy wróciłbyś do PRL?

Czy wróciłbyś do PRL?

(2012-09-04)


65 proc. Polaków, którzy w 1980 r. mieli co najmniej 17 lat, postawionych przed wyborem życia w dzisiejszej Polsce lub powrotu do PRL, wybrałoby Polskę dzisiejszą, zaś 26 proc. – dawną socjalistyczną. To opublikowane we wtorek wyniki badania CBOS przeprowadzonego w maju i czerwcu br.

65 proc. Polaków, którzy w 1980 r. mieli co najmniej 17 lat, postawionych przed wyborem życia w dzisiejszej Polsce lub powrotu do PRL, wybrałoby Polskę dzisiejszą, zaś 26 proc. – dawną socjalistyczną. To opublikowane we wtorek wyniki badania CBOS przeprowadzonego w maju i czerwcu br.

Większość uczestników badania uważa, że w 1989 r. Polska odzyskała niepodległość (74 proc.), obecnie obywatele mają większe możliwości wyrażania swoich poglądów niż w PRL (80 proc.) i większy wpływ na sposób sprawowania władzy (61 proc.). Zdaniem 51 proc. ankietowanych dzisiejsza Polska jest bardziej sprawiedliwa niż PRL.

Te pozytywne oceny Polski dzisiejszej kontrastują z oceną własnej sytuacji po 1989 r. 59 proc. badanych uznało, że na zmianie ustroju nie zyskało i nie straciło, 19 proc. sądzi, że zyskało, tyle samo – że straciło.

Komentując wyniki badania, CBOS podkreśla: "Polacy w średnim i starszym wieku, którzy ostatnią dekadę PRL przeżyli już jako dorośli ludzie, spoglądają w przeszłość bez większych sentymentów. Większość z nich deklaruje, że mając wybór między życiem w PRL i życiem w dzisiejszej Polsce, wybrałaby czasy obecne. Wolą dzisiejszą Polskę, mimo że osobiście nie w pełni czują się beneficjentami transformacji i nie zawsze podoba im się sposób, w jaki funkcjonuje polska demokracja".

Wyniki CBOS przyjęlibyśmy bez zastrzeżeń, gdyby nie kilka okoliczności. Ten ośrodek powstał 30 lat temu z inicjatywy bliskiego współpracownika Wojciecha Jaruzelskiego i od tej pory jest związany z rządem (obecnie CBOS ma status fundacji, nad którą nadzór sprawuje premier). Po drugie zdumiewa termin wykonania badania – tuż przed Euro, gdy nastroje społeczne były wyjątkowo dobre, a obywatele manifestowali dumę ze swego kraju.

Nie ulegajmy presji wynikom badań opinii społecznej - niezależnie, jakie by one nie były. We wspomnieniach przekazujmy szczerze własne doświadczenia i oceny. (ike)

Piszemy wspomnienia poradnik - Ewa Pilawska

Sonda

Czy Twoje wspomnienia są (byłyby) chętnie czytane i troskliwie przechowywane przez najbliższych?

Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
Nie wieme-poczta
w księgarni

Kto ty jesteś

Joanna Szczepkowska z pasją reportera i detektywa odtwarza historię swojej rodziny. czytaj całość >>>