Gniazda Podlasia
        Piszemy Wspomnienia

wtorek, 28 września 2021

Gniazda Podlasia

Gniazda Podlasia

(2012-01-27)


"Spieszmy się, słuchajmy opowieści ludu, zanim on je zapomni" – ta myśl prekursora francuskiego romantyzmu Charlesa Nodiera przyświeca konkursowi literackiemu o historii Podlasia "Nasze gniazdo".

"Spieszmy się, słuchajmy opowieści ludu, zanim on je zapomni" – ta myśl prekursora francuskiego romantyzmu Charlesa Nodiera przyświeca konkursowi literackiemu o historii Podlasia "Nasze gniazdo".

Konkurs organizowany jest po raz ósmy przez Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo.

Szudziałowo to trzytysięczna, rzadko zaludniona wiejska gmina położona niedaleko granicy z Białorusią. Jednak dzięki wsparciu instytucji z Białegostoku – obecnie to m.in. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Muzeum Podlaskie oraz Podlaski Kurator Oświaty – konkurs obejmuje swym zasięgiem cały region (1,2 mln mieszkańców).

Celem przedsięwzięcia jest "zachęcenie środowiska lokalnego do przekazywania potomnym wspomnień, zapisów wydarzeń, wiedzy i dokumentów o własnym gnieździe – gminie, miejscowości, szkole, rodzinie itp.".

Prace mogą mieć formę m.in. kroniki rodzinnej, pamiętnika, wspomnień (także spisanych z pomocą innych osób, np. uczniów). Należy je nadsyłać do 30 kwietnia. Warto dołączyć do nich mapki, szkice, fotografie, ilustracje, dokumenty. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca w Gminnym Ośrodku Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie.

Na poprzednią edycję konkursu "Nasze gniazdo" wpłynęło 28 prac. Organizatorzy podkreślali ich walory edukacyjne i emocjonalne, poszukiwanie przez młodych uczestników "śladów historii regionu najbliżej siebie, tzn. w swoich rodzinach, wsiach, okolicy". (ike)


regulamin konkursu >>>
Piszemy wspomnienia poradnik - Ewa Pilawska

Sonda

Czy Twoje wspomnienia są (byłyby) chętnie czytane i troskliwie przechowywane przez najbliższych?

Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
Nie wieme-poczta
w księgarni

Kto ty jesteś

Joanna Szczepkowska z pasją reportera i detektywa odtwarza historię swojej rodziny. czytaj całość >>>