Jak daleko, jak blisko
        Piszemy Wspomnienia

wtorek, 28 września 2021

Jak daleko, jak blisko

Jak daleko, jak blisko

(2012-11-09)


"Polacy–Sąsiedzi po II wojnie światowej: przeciw sobie, obok siebie, razem…" – to temat XVII edycji konkursu "Historia Bliska" ogłoszonego przez Ośrodek KARTA wspólnie z Europejską Siecią Pamięć i Solidarność i Fundacją Koerbera z Hamburga.

"Polacy–Sąsiedzi po II wojnie światowej: przeciw sobie, obok siebie, razem…" – to temat XVII edycji konkursu "Historia Bliska" ogłoszonego przez Ośrodek KARTA wspólnie z Europejską Siecią Pamięć i Solidarność i Fundacją Koerbera z Hamburga.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z Polski oraz uczniowie polscy uczący się w szkołach w krajach historycznie graniczących z Polską. Prace mogą być przygotowywane indywidualnie lub w grupach liczących do ośmiu osób. Regulamin zezwala na tworzenie zespołów międzynarodowych.

Uczestnicy konkursu powinni nadesłać do 28 lutego 2013 r. prace powstałe w wyniku samodzielnego poszukiwania i opracowania źródeł (m.in. świadków historii, niepublikowanych dzienników i pamiętników). Chodzi w nich o "zbadanie i opisanie na podstawie konkretnych doświadczeń społeczności, z jakiej się wywodzą lub w jakiej żyją: w mieście, na wsi, w kręgu rodzinnym, przyjacielskim czy sąsiedzkim − w jaki sposób w drugiej połowie XX wieku wyglądały i zmieniały się relacje między Sąsiadami – zarówno żyjącymi wewnątrz jednego kraju, jak i tymi z sąsiedzkich narodów, które rozdzielały − niekiedy zmieniające się − granice państw".

Organizatorom zależy, by biorący udział w konkursie "przyjrzeli się różnym, znaczącym wydarzeniom i życiu codziennemu – w dowolnym momencie przestrzeni historycznej: od traumy II wojny światowej, przez czas podziałów narzuconych „żelazną kurtyną” i dramatycznych zawirowań wewnątrz bloku demokracji ludowych, przez rewolucję "Solidarności" i przełom lat 1988−1989, aż po współistnienie w zjednoczonej Europie".

Autorzy najlepszych prac mogą liczyć na nagrody, ich łączna pula dla polskich uczestników to 50 tys. złotych, zaś dla zespołów międzynarodowych – 20 tys. (ike)


szczegy konkursu i regulamin >>>
Piszemy wspomnienia poradnik - Ewa Pilawska

Sonda

Czy Twoje wspomnienia są (byłyby) chętnie czytane i troskliwie przechowywane przez najbliższych?

Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
Nie wieme-poczta
w księgarni

Kto ty jesteś

Joanna Szczepkowska z pasją reportera i detektywa odtwarza historię swojej rodziny. czytaj całość >>>